Informace pro rodiče

Doba provozu

Školní družina je otevřena pro přihlášené žáky (s vyplněným zápisovým lístkem) každý všední den od 6,00 do 7,45 hodin (příchod do ranní družiny je do 7,20 hodin) a od 11,40 do 17,00 hodin.

 

Poplatek za družinu

Poplatek za 1. pololetí je 600 Kč – splatnost do 30. 9. 

Poplatek za 2. pololetí je 900 Kč – splatnost do 31. 1. 

Platbu lze provést bezhotovostně na účet školy,
č.ú. 2302670375/2010 Fio Banka
do zprávy pro příjemce : jméno a příjmení žáka
(popřípadě v hotovosti u vedoucí vychovatelky)


Na začátku školního roku vybírá každá vychovatelka hotově 300,-kč na rok na jedno dítě.Tato částka je použita na nákup odměn a na pitný režim v ŠD.

 

Vychovatelky

Martina Skořepová - vedoucí vychovatelka

Jana Veselá

Radka Krnáčová 

 

Kontakt

+420 602 160 006

druzina@zsnestemicka.cz

 

Dokumenty

Vnitřní řád školní družiny

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies