Informace pro strávníky

Aktuální informace

Od 11. 3. nebudou fungovat čipové karty pro výdej obědů žáků. Držitelé karet si mohou zakoupit nový čip u vedoucí jídelny. Držitelů starých čipů se změna netýká. Důvodem změny je porucha stávajícího zařízení pro výdej a evidenci obědů a pořízení nového. Omlouváme se za komplikace. 

 

 

Obědy žáků pro daný měsíc je nutné přihlásit nebo odhlásit. Uvedené kroky je třeba učinit nejpozději 1 den před aktuálním stravovacím dnem. U obědů placených inkasem je třeba dát pozor na inkasní platbu (trvalý příkaz k úhradě). Platba proběhne automaticky, pokud rodič platbu nepozastaví nejpozději 1 den předem.

Cena za oběd

věk žáka cena oběda
6 - 10 let 29 Kč
11 - 14 let 31 Kč
více než 15 let 33 Kč
cizí strávníci  70 Kč

 

 

Časté dotazy

Kdy na oběd ?

Cizí strávníci, veřejnost  po – pá    11,00 – 11,30 hodin

Žáci, zaměstnanci školy po – pá     11,40 – 14,00 hodin

Jak oběd zakoupit ? 

Obědy se kupují přímo v prostorách jídelny u vedoucí. Ve dnech školního vyučování  od 7.00 do 8.00 hod. pro následující stravovací den. Poslední školní den v měsíci od 7.00 do 15.00 hod. Po zaplacení částky za stravování obdržíte kartu s elektronickým čipem, se kterou si pak můžete pro obědy chodit.

 

Jak oběd odhlásit ?

V případě, že nemůže Vaše dítě na oběd přijít, můžete oběd odhlásit. Odhlášení se provádí nejpozději den předem do 14,00 hod. osobně nebo na tel. 472 732 085 nebo 723 274 182. 

Školní stravování je školskou službou poskytovanou za úplatu. Je žákům poskytováno pouze v době pobytu ve škole a první den neplánované nepřítomnosti ve škole (onemocnění, návštěva lékaře apod.) . Na tyto dny se vztahuje jeho snížená cena. Ve dnech, kdy dítě ve škole není druhý a další dny onemocnění, mohou rodiče obědy odebírat, ale za plnou cenu, tzn. cena potravin a celé provozní náklady. Pokud by kontrolou bylo zjištěno, že obědy byly odebírány i v této době za zvýhodněnou cenu, byli by rodiče nuceni doplatit rozdíl.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies