Formuláře pro rodiče

Žádost o přestup žáka 

Podává zákonný zástupce žáka ředitelce školy v případě přestupu z jiné školy.

 

Žádost o přijetí do přípravné třídy

Podává zákonný zástupce ředitelce školy v případě zájmu o zařazení do přípravné třídy. Do přípravné třídy je zařazeno dítě na základě doporučení poradenského zařízení. 

 

Žádost o uvolnění z výuky 

Podává zkonný zástupce třídnímu vyučujícímu v situaci, kdy ze závažných důvodů uvolňuje své dítě ze školního vyučování na dobu delší než 2 dny. 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies