Projektový týden

V rámci projektového týdne si pedagogové připravili pro žáky řadu činností, ve kterých mohli uplatnit své zájmy a znalosti a rozvinout klíčové dovednosti.  Využili metodu činnostního učení, která je založena na aktivním zapojení žáků do výuky. Žáci si vybírají práci dle svých zájmů. Hlavním přínosem takto organizovaného vyučování je rozvoj spolupráce, komunikace a učení.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies