Nezisková dobrovolnická organizace, která sdružuje především rodiče žáků naší školy.

Podle nového Občanského zákoníku nahrazuje a legalizuje bývalá SRPŠ.

Je prostředníkem při získávání finančních prostředků pro školu.

– podporuje komunikaci mezi rodiči a školou

– zapojuje rodiče, vznik spolupráce, dobrovolnická činnost

– přímo ovlivňuje prostředí, které navštěvují naše děti

– transparentně spravuje získané peníze

– jednodušeji, přímo a bez průtahů používá získané peníze

Kontakt na spolek:

Iva Zahradníková:

Miroslav Kapr: