Školská rada

Složení školské rady

Zřizovatel:

Bc. Jana Bohuňková
p. Ivana Fišerová

Učitelé:

Mgr. Nikol Šnoblová
Mgr. Iva Přibylová

Rodiče:

Petra Thielová
Danuše Šanovská

Činnost školské rady

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Zápisy ze školské rady (pro zobrazení zápisu klikněte na ikonu)

16. 3. 2015

pdf doc

17. 12 2015

pdf doc

15. 10. 2015

pdf doc

9. 10. 2018

pdf doc