Parlament

Žákovský parlament je složen ze zástupců tříd naší školy. Na pravidelných setkáních mají žáci příležitost podílet se na vybraných záležitostech života školy a vyjadřovat se k dění ve škole. Žáci se na pravidelných setkáních potkávají s ředitelkou školy. Garantem práce žákovského parlamentu je paní Naděžda Kocábková.