Informace

Aktuálně

Prodej obědů v letošním školním roce končí dne 24. 6. 2022. Poslední možnost oběd odhlásit je 27. 6. 2022.

Obědy žáků pro daný měsíc je nutné přihlásit nebo odhlásit. U obědů placených inkasem je třeba dát pozor na inkasní platbu (trvalý příkaz k úhradě). Platba proběhne automaticky, pokud rodič platbu nepozastavíCena oběda

Obědy žáků pro daný měsíc je nutné přihlásit nebo odhlásit. U obědů placených inkasem je třeba dát pozor na inkasní platbu (trvalý příkaz k úhradě). Platba proběhne automaticky, pokud rodič platbu nepozastaví

žáci ve věku 7 – 10 let

25 Kč

žáci ve věku 11 – 14 let

27 Kč

žáci ve věku 15 a více let

29 Kč

cizí strávníci

55 Kč

Naše jídelna

Výběr ze dvou jídel

Vaření pro veřejnost

Elektronický systém objednávání  a výdeje jídel

Časté dotazy

Kdy na oběd ?

Cizí strávníci, veřejnost  po – pá    11,00 – 11,30 hodin

Žáci, zaměstnanci školy po – pá     11,40 – 14,00 hodin

Jak oběd zakoupit ? 

Obědy se kupují přímo v prostorách jídelny u vedoucí. Ve dnech školního vyučování  od 7.00 do 8.00 hod. pro následující stravovací den. Poslední školní den v měsíci od 7.00 do 15.00 hod. Po zaplacení částky za stravování obdržíte kartu s elektronickým čipem, se kterou si pak můžete pro obědy chodit.

Informace k placení inkasem

Ceny obědů od 1. 9. 2020

žáci ve věku 7 – 10 let

25 Kč

žáci ve věku 11 – 14 let

27 Kč

žáci ve věku 15 a více let

29 Kč

cizí strávníci

55 Kč

Jak si vybírat jídlo z nabídky ?

V případě, že chcete oběd č.1, nemusíte nic předem objednávat. Jestliže máte chuť na oběd č. 2, je třeba ho týden předem objednat prostřednictvím elektronického zařízení přímo v prostorách školní jídelny.

Jak oběd odhlásit ?

V případě, že nemůže Vaše dítě na oběd přijít, můžete oběd odhlásit. Odhlášení se provádí nejpozději den předem do 14,00 hod. osobně nebo na tel. 472 732 085 nebo 723 274 182. 

Školní stravování je školskou službou poskytovanou za úplatu. Je žákům poskytováno pouze v době pobytu ve škole a první den neplánované nepřítomnosti ve škole (onemocnění, návštěva lékaře apod.) . Na tyto dny se vztahuje jeho snížená cena. Ve dnech, kdy dítě ve škole není druhý a další dny onemocnění, mohou rodiče obědy odebírat, ale za plnou cenu, tzn. cena potravin a celé provozní náklady. Pokud by kontrolou bylo zjištěno, že obědy byly odebírány i v této době za zvýhodněnou cenu, byli by rodiče nuceni doplatit rozdíl.