Provoz školní družiny

Poplatek za družinu

Poplatek za 1. pololetí je 550 Kč – splatnost do 30. 9. 

Poplatek za 2. pololetí je 750 Kč – splatnost do 31. 1. 

Termíny placení budou vždy upřesněny na nástěnce u družiny a v notýsku či žákovské knížce žáka. 

Školní družina je otevřena každý všední den od 6,00 do 7.45 hod. a od 11.40 do 17.00 hod.

Ranní provoz ŠD je od 6,00 hod. Děti přicházejí do 7.20 hod., kdy se vchod uzamkne. Odpolední provoz je od 11,30 do 17,00 hod.

Vedoucí vychovatelka školní družiny: Martina Skořepová

Maximální počet dětí v oddělení je 30.

Personální zajištění:

I. oddělení

Radka Krnáčová

2. ročník

II. oddělení

Martina Skořepová

3., 4., 5. ročník

III. oddělení

Jana Veselá

1. ročník

Poplatek za družinu

Činnost školní družiny

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, není pokračováním školního vyučování. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Školní družina je součástí ZŠ. Má své vlastní prostory, šatnu a samostatný vchod. K dispozici máme školní hřiště, venkovní prostory školy s lavičkami, školní kuchyňku, knihovnu.

Při činnostech s dětmi klademe důraz především na:

Plánované aktivity:

Akce k podzimu – dýně, slané těsto

 

říjen

Možná přijde i kouzelník

     

listopad

Přijede k nám divadlo

 

prosinec

Výtvarná soutěž – čert a Mikuláš

 

prosinec

Pečeme vánoční pečivo

 

prosinec

Výroba dárečků k zápisu prvňáčků

 

leden

Masopust 

 

únor

Návštěva knihovny 

 

březen 

Turnaj v dámě

 

březen

Velikonoční malování

 

duben

Turnaj v kopané

 

duben

Přijede k nám divadlo

 

květen

Zveme vás na návštěvu do ŠD

 

červen

Den dětí

 

červen