Provoz školní družiny

Poplatek za družinu

za 1. pololetí – 550 Kč – do 30. 9.

za 2. pololetí – 750 Kč – do 31. 1. 

Termín přijímání plateb bude vždy oznámen. 

Školní družina je otevřena každý všední den od 6,00 do 7,45 hod. a od 11.40 do 17.00 hod.

Ranní provoz ŠD je od 6,00 hod. Děti přicházejí do 7.20 hod., kdy se vchod uzamkne. Odpolední provoz je od 11,30 do 17,00 hod.

Vedoucí vychovatelka školní družiny: Martina Skořepová

Maximální počet dětí v oddělení je 30.

Personální zajištění:

I. oddělení

Radka Krnáčová

2. ročník

II. oddělení

Martina Skořepová

3., 4., 5. ročník

III. oddělení

Jana Veselá

1. ročník

Poplatek za družinu