Činnost školní družiny

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, není pokračováním školního vyučování. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Školní družina je součástí ZŠ. Má své vlastní prostory, šatnu a samostatný vchod. K dispozici máme školní hřiště, venkovní prostory školy s lavičkami, školní kuchyňku, knihovnu.

Při činnostech s dětmi klademe důraz především na:

Plánované aktivity:

Akce k podzimu – dýně, slané těsto

 

říjen

Možná přijde i kouzelník

     

listopad

Přijede k nám divadlo

 

prosinec

Výtvarná soutěž – čert a Mikuláš

 

prosinec

Pečeme vánoční pečivo

 

prosinec

Výroba dárečků k zápisu prvňáčků

 

leden

Masopust 

 

únor

Návštěva knihovny 

 

březen 

Turnaj v dámě

 

březen

Velikonoční malování

 

duben

Turnaj v kopané

 

duben

Přijede k nám divadlo

 

květen

Zveme vás na návštěvu do ŠD

 

červen

Den dětí

 

červen

Vnitřní řád školní družiny