Robotika ve škole

Naše škola představuje nový způsob vyučování informatiky. Od prvních tříd se žáci učí pomocí hravých programovatelných robotů Ozobot a Blue Bot. Od třetí třídy se seznamují s programovatelnými stavebnicemi. které ovládají pomocí vlastního softwaru 

Kromě uvedených pomůcek mohou žáci využívat robotické rameno, virtuální realitu nebo mohou vytvářet výrobky na 3D tiskárně.