Obrana se týká všech

V besedě s příslušníkem Armády ČR si žáci vyjasnili možnosti, kde a jakým způsobem si lze individuálně zvyšovat speciální znalosti a dovednosti ve vztahu k branně bezpečnostní problematice. Seznámili se s rolí Armády ČR a způsoby řešení mimořádných událostí.