Projektové dny

Nejmenší školáky přivítal svými aktivitami Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, 4. až 6. ročníky se účastnily programu v Severočeské vědecké knihovně a nejvyšší ročníky měly úžasnou příležitost podívat se na půdu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Žáky základních škol do zapojených organizací doprovázeli mimo jiné studenti pedagogické fakulty. Současně během vzdělávacího procesu docházelo k tzv. vrstevnickému vzdělávání, které je považováno za jednu z nejefektivnějších metod vzdělávání.