Naši žáci v mateřské škole

Žáci z 8. tříd se ve dnech 22. 2. a 25. 2. účastnili projektové výuky v rámci projektu OPVVV Vzděláváme se II. Výzva č.02_18_063 pro Šablony II, MŠMT. Projektový den byl připraven ve spolupráci s MŠ Vyhlídka. Přípravu a následné provedení výuky dětí, zpracovali žáci kompletně sami a to podle témat, která jsou v souladu s RVP MŠ. Součástí projektu je i zapojení odborníka z praxe. Tím je ředitelka střední školy AGC, s.r.o. Mgr. Alena Kroupová.