Slavnostní otevření nové učebny - robotického inkubátoru

Dne 3. 12. jsme slavnostně otevřeli novou odbornou učebnu – robotický inkubátor. Vzděláváním ve vědě a technice učíme naše žáky získávat sebedůvěru pro schopnost bádat a experimentovat, hledat a nacházet řešení problémů, objevovat jejich souvislosti.