Robotika ve škole

Z rukou proděkanky PF UJEP Mgr. Zuzany Procházkové, Ph.D. obdržela ředitelka školy Mgr. Marie Čápová dokument potvrzující skutečnost, že máme statut fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Znamená to další posun ke zvyšování kvality vzdělávání našich žáků.