Školní družina je pro děti 1.-5.tříd.

Dítě musí být do ŠD přihlášeno zápisovým lístkem a každá změna musí být provedena písemně.

 

 

 

Provoz ŠD je do 6.00 - 17.00 hod.

 

Příchod do ranní družiny je od 6.00 do 7.20,poté se vchod zamyká a v 7.40 odvádí vychovatelka děti do tříd.

 

Každé dítě musí mít zakoupený čip a zaplacené obědy.

 

 

Poplatek za školní družinu se vybírá takto:

 

I.pololetí     (září-prosinec)     550,-kč  splatnost do 30.9.

 

II.pololetí     (leden-červen)    750,-kč  splatnost do 31.1.

 

 
TERMÍNY VYBÍRÁNÍ POPLATKU  :

 

I.POLOLETÍ                 20.9.2021             13.30 - 16.30 hod.

 

                                  29.9.2021             13.30 - 16.30 hod.

 

 

 

II.POLOLETÍ                 17.1.2022              13.30 - 16.30 hod.       

 

                                   24.1.2022              13.30 - 16.30 hod. 

 

 

 

Poplatek vybírá vedoucí školní družiny M.Skořepová.

 

 

 

Personální zajištění 

 

 I.ODDĚLENÍ           R.KRNÁČOVÁ          2.TŘÍDY

 

 II.ODDĚLENÍ          M.SKOŘEPOVÁ       3.,4.,5.TŘÍDY

 

 III.ODDĚLENÍ          J.VESELÁ                 1.TŘÍDY

 

 

 

 

 

Telefon do ŠD:    602 160 006       (6.00-7.40  a  11.40-17.00)

 

 

 

ZA HRAČKY,MOBILNÍ TELEFONY,TABLETY.PENÍZE A JINÉ CENNOSTI

 

 VYCHOVATELKA NERUČÍ !!!