Vydávání vysvědčení a ředitelské volno

Vysvědčení se vydává žákům dne 26. 6. 2020 od 8,00 hodin. Každý žák dostane vysvědčení ve své třídě. Předání se mohou zúčastnit pouze žáci bez příznaků virového onemocnění. Pobyt žáků ve třídách končí nejpozději v 8,45 hodin. 

Na dny 29. 6. a 30. 6. 2020 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno. Škola, školní jídelna a školní družina jsou v tyto dny uzavřeny. 

 

 


Přítomnost žáků ve škole

 

Od 11. 5. 2020 bude umožněno vzdělávání žáků 9. ročníku v souvislosti s přípravou na přijímací zkoušky. Od 25. 5. 2020 se mohou vzdělávání ve škole účastnit též žáci 1. – 5. ročníku.

V nejbližších dnech budou zákonní zástupci žáků dotázáni na zájem o vstup do školy ze strany třídních vyučujících. 

V případě zájmu o vzdělávání ve škole je nutné dodržovat níže uvedená opatření:

 

a)       Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení: 

b)      Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 

c)       Každý žák bude mít na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

d)      Vstup do školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

e)      Žáci se nebudou shromažďovat před školou. Bude zajištěn průběžný příchod žáků v čase od 7,30 hod. do 8,00. 

f)        Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školy vstoupit. 

g)       Provozní doba školy je stanovena od 7,30 do 16,00 hod. (Pro žáky 9. roč. od 8,20 do 11,30 hod.) 

h)      O rozvrhu hodin a činností budu škola s dostatečným předstihem informovat.

 

Stravování žáků ve škole bude zajištěno. Obědy pro svého žáka přihlaste nejpozději do čtvrtka 21. 5. 2020.

  

Organizace pobytu žáků ve škole od 25. 5. 2020

 

Vstup do školy

 

Vstup je možný od 7,30 do 8,00 hod.

Žáci 1. ročníku a žáci, kteří budou využívat družinu, vstupují do školy družinovým vchodem. 

Žáci 2. – 5. ročníku přicházejí do školy vjezdovou bránou přes školní pozemek a vstupují rovnou do pavilonu, kde bude probíhat vyučování.

 

 

Odchod ze školy

 

Konec vyučování je stanoven s ohledem na oddělené stravování od 11,00 do 12,00 hod. Informaci o přesném ukončení vyučování vašeho dítěte předá třídní vyučující.

Žáci, kteří končí pobyt ve škole po obědě, odcházejí vedlejším vchodem (napravo od hlavního vchodu).

Žáci, kteří využívají družinu, odcházejí družinovým vchodem.

Pobyt žáků v družině končí v 16,00 hod.

 

 

Další pokyny

 

Zákonní zástupci do školy nevstupují.

Během pobytu ve škole žáci a zaměstnanci školy dodržují mimořádná opatření MŠMT a Vlády ČR.

  


 

Učíme na dálku

Vážení rodiče,

na webových stránkách školy jsme pro vás a vaše děti připravili přehled možností domácího vzdělávání. Klikněte na položku UČÍME SE NA DÁLKU a vyberte si z nabídky. 


 

 Robotika ve škole

 Základní škola Neštěmická v Ústí nad Labem představuje nový způsob vyučování informatiky. Od prvních tříd žáci rozvíjí informatické dovednosti pomocí hravých programovatelných robotů Ozobot a Blue Bot. Od třetí třídy se žáci seznamují s programovatelnými stavebnicemi, které se ovládají pomocí vlastního softwaru. Stavebnice LEGO WeDo 2.0. je určena pro 1.stupeň základních škol. Pro žáky 2. stupně je určena složitější sofistikovanější programovatelná stavebnice LEGO Mindstorms education. Bádaní lze rozšiřovat o různé doplňkové sady senzorů.

 

Tyto robotické pomůcky a stavebnice si kladou za cíl zvýšit zájem o techniku, vědu a programování. Žáci si během práce se stavebnicemi osvojují zkoumání, modelování, kritické myšlením při řešení problému, simulaci reálného vědeckého výzkumu, základy programování, spolupráci s prezentací výsledků.

 

Stavebnice Lego WeDo 2.0 je určena pro žáky 1. stupně základní školy.

 

Obsahuje:

 

-          Programovatelnou kostku Smart Hub, která je připojitelná přes Bluetooth a obsahuje dva porty pro připojení motoru a senzoru.

-          Střední motor uvádí do pohybu dopředu a dozadu.

-          Senzor pohybu, který detekuje objekty do vzdálenosti 15 cm.

-          Senzor náklonu, který hlásí směr až v 6 polohách.

-          Stavební kostky lego

 

Stavebnice Lego Mindstorms je určena pro žáky 2. stupně základních škol.

Obsahuje:

 

-          2x Velký servomotor s integrovaným rotačním senzorem

-          Střední servomotor

-          Ultra zvukový senzor generující svazek zvukových vln

-          Světelný a barevný senzor

-          Gyroskop

-          2x Dotykový senzor

-          Nabíjecí baterii

-          Spojovací vodiče s konektory

 

Realizace moderních hodin informatiky je podpořena projektem „Vzděláváme se“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008919).

 

Zpracovala Mgr. Veronika Baštová