sobota, 27 únor 2021
A+ R A-

Mimořádné opatření MZCR

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt ve škole bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek. Bližší informace ZDE.


 

Kdo se učí ve škole a kdo zůstává doma ?

Dle aktuálních opatření Vlády ČR je umožněna výuka v naší škole žákům I. A, I. B, II. A, II. B, III. E, V. C, VI. D a VII. N. Žáci ostatních tříd se učí distančním způsobem a zůstávají doma.  

Informace MŠMT 


 

 Informace k aktuálním opatřením

 Od 18. 11. 2020 se povoluje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku a žáků  tříd zřízených dle §16 školského zákona ve škole.  Škola bude otevřena od 7,15 hod. tak, aby se zabránilo shlukování žáků před budovou. Vyučování začíná v 8,00 hodin. Žáci 1. ročníku se učí do 11,30 hod., žáci 2. ročníku se učí do 11,40. Ostatní žáci končí vyučování v 12,00 hodin. Školní jídelna je v provozu (oběd bude vydán žákovi v případě, že je řádně přihlášen ke stravování). Školní družina je v provozu od 7,00 hodin. Pobyt žáků ve školní družině končí v 16,30 hodin.  

Po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci roušku (s výjimkou stravování). Doporučujeme rodičům vybavit žáky náhradní rouškou. 

 

Informace pro rodiče žáků 1. a 2. roč., kteří čerpali ošetřovné ZDE

 


Kroužky jsou pozastaveny

V souladu s nařízením Vlády České republiky jsou zájmové kroužky po dobu 14 dnů pozastaveny. Předpokládaný termín zahájení je 19. 10. 2020. 


Od 10. 9. nosíme ve škole roušky

 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky je zakázáno pobývat  a pohybovat se ve společných uzavřených prostorách budov včetně škol bez zakrytí nosu a úst. 

 

Prosíme proto rodiče, aby vybavili své děti rouškou a poučili o jejím nošení. 

 

Mimořádné patření k nahlédnutí ZDE.

Doporučená metodický postup ZDE.

 


 

 Robotika ve škole

 Základní škola Neštěmická v Ústí nad Labem představuje nový způsob vyučování informatiky. Od prvních tříd žáci rozvíjí informatické dovednosti pomocí hravých programovatelných robotů Ozobot a Blue Bot. Od třetí třídy se žáci seznamují s programovatelnými stavebnicemi, které se ovládají pomocí vlastního softwaru. Stavebnice LEGO WeDo 2.0. je určena pro 1.stupeň základních škol. Pro žáky 2. stupně je určena složitější sofistikovanější programovatelná stavebnice LEGO Mindstorms education. Bádaní lze rozšiřovat o různé doplňkové sady senzorů.

 

Tyto robotické pomůcky a stavebnice si kladou za cíl zvýšit zájem o techniku, vědu a programování. Žáci si během práce se stavebnicemi osvojují zkoumání, modelování, kritické myšlením při řešení problému, simulaci reálného vědeckého výzkumu, základy programování, spolupráci s prezentací výsledků.

 

Stavebnice Lego WeDo 2.0 je určena pro žáky 1. stupně základní školy.

 

Obsahuje:

 

-          Programovatelnou kostku Smart Hub, která je připojitelná přes Bluetooth a obsahuje dva porty pro připojení motoru a senzoru.

-          Střední motor uvádí do pohybu dopředu a dozadu.

-          Senzor pohybu, který detekuje objekty do vzdálenosti 15 cm.

-          Senzor náklonu, který hlásí směr až v 6 polohách.

-          Stavební kostky lego

 

Stavebnice Lego Mindstorms je určena pro žáky 2. stupně základních škol.

Obsahuje:

 

-          2x Velký servomotor s integrovaným rotačním senzorem

-          Střední servomotor

-          Ultra zvukový senzor generující svazek zvukových vln

-          Světelný a barevný senzor

-          Gyroskop

-          2x Dotykový senzor

-          Nabíjecí baterii

-          Spojovací vodiče s konektory

 

Realizace moderních hodin informatiky je podpořena projektem „Vzděláváme se“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008919).

 

Zpracovala Mgr. Veronika Baštová

 


 

 

                      

                                                INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

 

Základní škola Ústí nad Labem, Neštemická 787/38    
příspěvková organizace     
Neštěmická 787/38  
Ústí nad Labem 400 07    
IČO: 442 262 68    
     
 Ředitelka školy:     472 732 174   
 Sekretariát:     724 300 455 
 Zástupce řed. školy:      727 974 465
 Ved. školní jídelny:     472 732 085 
       
               
                   
Úřední hodiny podatelny:  
Po - Pá 7 - 15 hod.   
mail: skola@zsnestemicka.cz