Povinně zveřejňované informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

 

1. Název organizace

Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace


 2. Důvod a způsob založení

zřizovací listina

změna zřizovací listiny

dodatek

dodatek č. 1

dodatek č. 2

dodatek č. 3


 3. Organizační struktura

organizační struktura


 4. Kontaktní spojení

kontaktní poštovní adresa

Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace

Neštěmická 787/38

 400 07 Ústí nad Labem

 

adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace

Neštěmická 787/38

400 07 Ústí nad Labem

 

úřední hodiny

pracovní dny 7,00 - 15,00 hod.

 

telefonní čísla

+420 724 300 455,  +420 472 732 174

 

adresa internetové stránky

www.zsnestemicka.cz

 

adresa e-podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

další elektronické adresy

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 


5. Případné platby lze poukázat

na účet číslo 0882200329/0800  


 

6. IČ

 44226268


7. DIČ

nejsme plátci DPH


 

8. Hlavní dokumenty organizace

školní řád

Školní vzdělávací program k dispozici na úseku vedení školy. 

Aktuální rozpočet a rozpočty minulých let jsou k dispozici na ekonomickém úseku. 

 


9. Žádosti o informace

 Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (doporučená nebo elektronická pošta).

 Žádost je podána dnem, kdy ji povinný subjekt obdržel.


10. Příjem žádostí a další podání 

prostřednictvím Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

datová schránka  IDibnyi66


 

11. Opravné prostředky  

Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání prostřednictvím povinné osoby (řediteli školy) zřizovateli školy – Statutární město Ústí nad Labem, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 


12. Formuláře

 

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Žádost o poskytnutí informace

 

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti


 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

 

  Konkrétní postupy pro řešení životních situací nejsou vydány.


14. Předpisy

 

  Nejdůležitější používané předpisy

 

 

 Vydané právní předpisy

---


15. Úhrada za poskytování informací

Přímé materiálové náklady žadatel o poskytnutí informací hradí takto:

a) náklady na pořízení listinných kopií:

 

b) náklady na opatření technických nosičů dat

 

c) náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

 

Výši úhrady za poskytnutí informace povinný subjekt písemně oznámí žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na jakém základě byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí informací je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výši požadované úhrady nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.


 16. Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv

---

 

Výhradní licence

---


 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

Výroční zpráva